Delo na daljavo
Pošljite sporočilo Pošljite sporočilo
 

Prednosti dela na daljavo so:

* večja fleksibilnost delovnega časa, možnost dela za več
* delodajalcev istočasno,
* nižji stroški prevoza, prevoznih sredstev in porabe časa za prevoz.

 

Untitled Document
 

KONTAKTNI PODATKI

Vodja projekta: Aleš Skalič
Telefon: 02 538 16 64
Fax: 02 538 13 55

Bistra hiša - Smart House Martjanci
Martjanci 36, SI-9221 Martjanci

 
     

   
  NOSILEC PROJEKTA: Zavod Bistra hiša - Smart House Martjanci
   
 

KONTAKTNI PODATKI

   
 

Vodja projekta: Aleš Skalič
Telefon: 02 538 16 64
Fax: 02 538 13 55

   
  Bistra hiša - Smart House Martjanci
Martjanci 36, SI-9221 Martjanci
       
  SOFINANCIRANJE PROJEKTA    
   
  Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve  
   
  Evropska skupnost, program Phare 2003 donacijska shema Maksimizacija človeških virov v čezmejni regiji  
       
  PARTNERJI, SODELUJOČI PRI PROJEKTU    
   
 
Zavod Bistra hiša - Smart House Martjanci
 
   
 
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapitványa, Vallalkozói Központ
   
   
 
Zavod RS za zaposlovanje, OS Murska Sobota
 
   
 
Ljudska univerza Murska Sobota
 
   
 
GZS - Območna zbornica za Pomurje
 
   
 
Območna obrtna zbornica Murska Sobota
 
   
 
Razvojna agencija Sinergija d.o.o.
 
 

Untitled Document
  Dokumenti      

 

Povabilo k sodelovanju v projektu

 
  Prijavnica za sodelovanje v projektu  
  Anketa o novih oblikah dela      
  Zloženka - Delo na daljavo      
         
  Mediji      
  1. Predstavitev za novinarje      
  2. Predstavitev za novinarje      
         
  Delavnice in gradiva      
  1. Okvirni načrt usposabljanja      
  2. Urnik - Delo na daljavo      
  3. Navodilo za pripravo življenjepisa      
  4. Podlaga za življenjepis      
  5. Poslovne priložnosti za delo na daljavo      
  6. Pojmovnik za poslovni načrt      
  7. Predloga poslovnega načrta      
         
  Delovni načrti in smernice      
  1. Metodologija svetovanj      
  2. Poslovni načrt      
  3. Dostop do učilnice      
  4. Urnik - delo doma      
         
  Študije in analize      
  E-točke v Pomurju      
  Informacijska družba v Sloveniji      
  IRSID - Publikacija      
  Obstoječa ponudba na področju IKT      
  Osnovna razlika med teledelom in delom na daljavo      
  Poročilo      
  Pravni vidiki dela na domu      
  Priročnik za nakup programske opreme      
  Študija izvedljivosti - Agencija za delo na daljavo      
  Priročnik za uvajanje novih oblik dela      

Untitled Document
 
 

Dokument je izdelan s finančno pomočjo Evropske skupnosti.
Stališča, izražena v tem dokumentu,
so stališča zavoda Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci
in se v nobenem primeru ne morejo obravnavati kot stališča Evropske skupnosti.