Delo na daljavo
Pošljite sporočilo Pošljite sporočilo
  GLAVNA CILJA PROJEKTA  
 
  • povečanje zaposlivosti brezposelnih v obmejni regiji
  • razvoj trajnostnih partnerstev na trgu dela na obeh straneh meje
 

Untitled Document
 

KONTAKTNI PODATKI

Vodja projekta: Aleš Skalič
Telefon: 02 538 16 64
Fax: 02 538 13 55

Bistra hiša - Smart House Martjanci
Martjanci 36, SI-9221 Martjanci

 
     

       
 

ZAKAJ DELO NA DALJAVO ?

  • Ste omejeni v mobilnosti – nimate lastnega prevoza ali so povezave z javnim prevozom nezadostne.
  • Ste ostali brez službe in imate določena specifična znanja.
  • Imate posebne zdravstvene potrebe.
  • Imate doma še majhne otroke ali otroke s posebnimi potrebami.
  • Ni prostora za vse zaposlene.

 

 

Untitled Document
  Dokumenti      

 

Povabilo k sodelovanju v projektu

 
  Prijavnica za sodelovanje v projektu  
  Anketa o novih oblikah dela      
  Zloženka - Delo na daljavo      
         
  Mediji      
  1. Predstavitev za novinarje      
  2. Predstavitev za novinarje      
         
  Delavnice in gradiva      
  1. Okvirni načrt usposabljanja      
  2. Urnik - Delo na daljavo      
  3. Navodilo za pripravo življenjepisa      
  4. Podlaga za življenjepis      
  5. Poslovne priložnosti za delo na daljavo      
  6. Pojmovnik za poslovni načrt      
  7. Predloga poslovnega načrta      
         
  Delovni načrti in smernice      
  1. Metodologija svetovanj      
  2. Poslovni načrt      
  3. Dostop do učilnice      
  4. Urnik - delo doma      
         
  Študije in analize      
  E-točke v Pomurju      
  Informacijska družba v Sloveniji      
  IRSID - Publikacija      
  Obstoječa ponudba na področju IKT      
  Osnovna razlika med teledelom in delom na daljavo      
  Poročilo      
  Pravni vidiki dela na domu      
  Priročnik za nakup programske opreme      
  Študija izvedljivosti - Agencija za delo na daljavo      
  Priročnik za uvajanje novih oblik dela      

Untitled Document
 
 

Dokument je izdelan s finančno pomočjo Evropske skupnosti.
Stališča, izražena v tem dokumentu,
so stališča zavoda Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci
in se v nobenem primeru ne morejo obravnavati kot stališča Evropske skupnosti.